Seks je...
 

Hafner Mateja, Ihan Alojz:
PREBUJANJE: Psiha v iskanju izgubljenega Erosa – psihonevroimunologija
 
 
 
 
 
 

Prodajni pogoji spletne trgovine Zase.si

Spletna trgovina Zase.si omogoča članom gibanja Zase.si možnost nakupa po modrih cenah. Član gibanja lahko postane vsakdo z registracijo.

1. Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji. Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje prodajalca in kupca. Alpha Center kot ustanovitelj Inštituta za preventivno medicino podpira gibanje Zase.si in kot poslovni partner Inštituta skrbi za prodajni program Zase.si. Alpha Center d.o.o. je davčni zavezanec, IŠ za DDV je SI71915257, vpisan je v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg. vl. 1/12657/00 in mat. št. 5499020.


2. Pogodba/naročilo se na papirju in v elektronski obliki hrani na sedežu Inštituta za preventivno medicino, Tržaška cesta 118. Dostop do nje je možen osebno ali pa naročnik na lastno zahtevo prejme kopijo po navadni ali elektronski pošti. Pogodba /naročilo se posreduje ustanovitelju Alpha Center, ki podpira gibanje Zase.si in poskrbi za prodajo /dostavo izdelkov.


3. Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov (Ur. list RS št. 98/2004), obenem pa dovoljuje, da Inštitut za preventivno medicino vodi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki, medtem ko jih Alpha Center kot ustanovitelj Inštituta za preventivno medicino, tudi obdeluje in jih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve kupca.


4. Naročene izdelke na zalogi, boste dobili v paketni dostavi po plačanem predračunu.
Poštnina, ki jo je treba prišteti k znesku naročila, je razvidna iz računa in se obračunava po veljavnem ceniku Pošte Slovenije oz. prodajalca.


5. Cene so izražene v evrih ter vključujejo DDV. Veljajo cene in druge ugodnosti na dan naročila in so razvidne iz računa, ki ga prejmete ob plačilu oziroma dostavi.


6. Naročene izdelke na zalogi, boste prejeli v najkasneje v desetih delovnih dneh. Rok za reklamacije ali vračilo nepoškodovane pošiljke je 15 dni po prevzemu neposredno poslovnemu partnerju od katerega ste prejeli račun. Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 98/2004). Pravico imate odstopiti od pogodbe v 15 dneh od prejema blaga, tako da nas predhodno pisno obvestite na naslov institut@zase.si oz. na Inštitut za preventivno medicino  Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka o odstopu oddana v roku neposredno poslovnemu partnerju od katerega ste prejeli izdelke in račun. Prejeto blago morate vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini v 15. dneh potem, ko ste nas obvestili o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Upravitelj spletnih strani mora spoštovati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov. Osebni podatki bodo varovani in brez kupčevega pisnega soglasja ne bodo posredovani tretjim osebam. Naročnik s potrditvijo naročila dovoljuje upravitelju spletne trgovine Zase.si upravljanje z osebnimi podatki v poslovne in propagandne namene.


7. Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih izdelkov zmanjka na zalogi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obvestili po e-pošti oz. telefonu.


8. Upravitelj si pridržuje pravico do vzpostavitve osebnega poslovnega kontakta za reševanje morebitnih nejasnosti pri preverjanju podatkov ali naročila oziroma za reševanje morebitnih nesoglasij.


Če se bodo med nakupom pojavile težave ali če imate vprašanja, nam pišite na elektronski naslov: institut@zase.si, saj vam bomo radi pomagali.

Ustvarjalni managerKronične bolezniDieta z izgorevanjemPsihosintezaRekreacija in šport
Citat meseca: Albert Einstein: Intuicija je sveti dar, razum je njen sluga. Zgradili smo družbo, ki ceni sluge in je pozabila dar.